Marketing
 

Uvod u aukciju

Odlučili smo da vam svakog tjedna ponudimo na ONLINE AUKCIJI jednu umjetničku sliku (ulje na platnu, akverel, pastel, grafiku ).Ukoliko imate želju učestvovati na našoj Online Aukciji uz ponuđenu umjetničku sliku imate opis slike, koji sadržava ime autora, tehniku i datum nastanka slike, dimenziju i početnu cijenu.
Ukoliko želite učestvovati na Aukciji Vaš je zadatak da putem priloženog obrazca za aukciju pošaljete svoje podatke (ime i prezime, adresu, JMBG, OIB, broj telefona, mobitela i ponudite cijenu s kojom se natječete za kupnju slika).

Nakon što AUKCIJA završi poslati će vam se mail u kojem će biti predračun na temelji kojeg ćete izvršiti uplatu na naš žiro račun u roku 7 ( sedam ) dana i po primljenoj uplati isporučiti će vam se kupljena slika uz račun R-1 i CERTIFIKAT galerije o autentičnosti na vašu adresu!

Online aukcija
Slika
 
 
Sva prava pridržana © Bazis Promidžba |